Skip to main content
Esemény betöltése

« Minden Esemény

 • Ez az esemény elmúlt.

Blockchain technológia – alkalmazási lehetőségek és jogi aspektusok

február 16 | 15:00 - 19:00

Térítésmentes

Időpont: 2024.02.16. 15:00-19:00
Helyszín: EIT Digital, 1117 Budapest, Bogdánfy utca 10/a

 

A DigitalTech EDIH február 16-i szakmai konferenciáján vezető hazai blokklánc és funkcionális programozási szakértők segítségével ismerhető meg az intelligens szerződések kevés programozási szakértelmet igénylő fejlesztési környezete. Ezen kívül szó lesz még a blokklánc technológia és az intelligens szerződések alkalmazási lehetőségeiről a pénzügyi szolgáltatások területén, valamint a technológiához kapcsolódó jogi aspektusokról is.   

 Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Egyes előadások angol nyelven zajlanak, fordítást nem biztosítunk.  

 

Az esemény részletes programja: 

15:00-15:30 – Hogyan támogatja a vállalkozások fejlődését a DigitalTech EDIH?

 • Dr. Kocsis Imre, blockchain labor vezető, egyetemi adjunktus Kritikus Rendszerek Kutatócsoport, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék 

15:30-16:00 – Blokklánc és rendszertervezési problémák

 • Dr. Kocsis Imre, blockchain labor vezető, egyetemi adjunktus Kritikus Rendszerek Kutatócsoport, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék 

16:00-16:30 – Presentation and demonstration of Marlowe playground.  Application of Blocky language as a low code environment, accessible for non-IT professionals

 • Professor Simon ThompsonProfessor of Logic and Computation, University of Kent, UK; Research Professor, ELTE; Technical Advisor, IO Global

16:30-17:00 – Blockchain for business: applications of blockchain in finance, smart contracts, etc.

 • Bransia Ayda, PhD student department of information system, ELTE, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary

17:00-17:30 – Kerekasztalbeszélgetés a jogi szabályozási háttérről, GDPR AI Act, FinTech sandbox

 • Dr. Menyhárd Attilaa polgári jog professzora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének oktatója. 
 • Dr. Menyhárd-Balázs Krisztina, Az OTP Bank Nyrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar jogi szakértője.
 • Dr. Báldy Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar vendégelőadója, a Jogtudományi Továbbképző Intézet igazgatóhelyetteseMesterséges Intelligencia szakjogász képzés oktatója 
 • Dr. Korba Szabolcsjogász-közgazdász végzettséggel az ELTE Informatikai Kar kutatója
 • Moderátor: Málnay Barnabásaz ELTE Informatikai Kar üzletfejlesztési vezetője és a SmartWare.tech magvető kockázati tőkealap partnere

17:30-17:45 – Kávészünet  

17:45-18:30 – Kerekasztalbeszélgetés: Blokklánc technológia jövője, gazdasági és társadalmi elfogadottságának erősödése

 • Fáykiss PéterMagyar Nemzeti Bank Digitalizációs igazgatóságának vezetője
 • Kalocsai KornélBlockchain Hungary Egyesület Elnöke, blockchain és kripto szakértő és tanácsadó
 • Gábor László (laszika)pénzügyi influenszer
 • Moderátor: dr. Halász RitaA Blockchain Hungary Egyesület alelnöke, a KKVHÁZ Zrt. digitalizációt támogató bizottságának elnöke

18:30-19:00 – Beszélgetés a rendezvény szakértőivel, networking 

Az esemény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött!
A regisztráció az Előadókról rész alatt érhető el.

Előadókról

Dr. Kocsis Imre 

Kocsis Imre a BME Kritikus Rendszerek kutatócsoport oktatója és kutatója, a csoport blokklánc laborjának szakmai vezetője. A blockhchain alapú megoldásokat és alkalmazásaikat 2016 óta oktatja és kutatja, a szervezetközi blokklánc megoldásokkal, azon belül pedig a Hyperledger platformokkal a fókuszban. A szervezetközi blokkláncok rendszertervezési kérdéseinek, követelményvezérelt tervezésének, kritikus és digitális jegybankpénz alkalmazásainak szakértője. Vezeti az egyetem Hyperledger alapítványi tevékenységét és az egyetem részvételét a European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) hálózatban. 

Imre Kocsis leads the blockchain lab of the Critical Systems research Group at BME. He has been teaching and researching blockchain technology and its applications since 2016, focusing on cross-organizational solutions, especially Hyperledger platforms. His expertise covers blockchain systems engineering, requirement-based design, critical and central bank digital currency applications. He leads the Hyperledger activities of the university and the participation of the university in the European Blockchain Services (EBSI) platform. 

Professor Simon Thompson 

Simon Thompson is Professor of Logic and Computation, University of Kent, UK; Research Professor, ELTE; Technical Advisor, IO Global. Researcher in functional programming, software engineering, programming languages, and logic. Teacher and author of texts in Erlang, Haskell, Miranda and dependent types. Leader, manager and mentor in higher education and industry. Designer of the Marlowe financial contract language for the Cardano blockchain. 

Ayda Bransia

Ayda Bransia is a dedicated and ambitious Ph.D. student currently in their second year of doctoral studies. With a passion for research and a drive for academic excellence, they have already made significant contributions to their field. Ayda has authored one abstract paper ‘Risk probability in blockchain technology and published one paper ‘ Creating a Blockchain-Based Insurance Platform with Marlowe ‘, showcasing their commitment to advancing knowledge and contributing to scholarly discourse. In addition, they are currently in the process of having another paper published entitled ‘Comparative Analysis of Flow and Cardano Blockchains: Navigating Adoption Challenges, Computing Techniques, and Implications for the Blockchain Landscape’, demonstrating their ongoing dedication to academic research and publication. With a strong foundation in their field and a track record of success, Ayda is poised to continue making meaningful contributions to academia and beyond.

Dr. Menyhárd Attila

Menyhárd Attila magyar jogász, a polgári jog professzora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének oktatója. A magánjog teljes skáláját oktatja, és speciális kurzusokkal gazdagítja azt a szerződési jog, a kártérítési jog, a tulajdonjog, a kereskedelmi jog, a jog és a közgazdaságtan, a jog és irodalom, az emberi jogok a magánjogban, az európai üzleti jog és az európai társasági jog területén. Menyhárd professzor több nemzetközi projekt és program résztvevője vagy vezetője, például a pénzügyi szektorban alkalmazott mesterséges intelligenciához kapcsolódóan is. Azért tanít, mert szeret a diákok között lenni, és segít nekik megismerni és alkalmazni azt, amit a (polgári) jogról tud. Célja, hogy megteremtse az igazi egyetemi előadások hangulatát: beszél, kérdez, történeteket mesél, és észre sem veszed, mennyit tanultál tőle.

Attila MENYHÁRD is a Hungarian lawyer, a professor of civil law and the head of the Department at Eötvös Loránd University (hereafter ELTE), Faculty of Law, Civil Law Department in Budapest, Hungary. He is teaching the whole range of private law and has special courses in contract law, tort law, property law, commercial law, law and economics, law and literature, human rights in private law, European business law and European company law. Professor Menyhárd is participant or lead in several international/national research projects and programs, related to e.g. artificial intelligence in the financial sector. He is found of teaching because he likes to be among students and helps them know everything he knows about (civil) law. He aims to create the atmosphere of real university lectures: he talks, asks, tells stories and you don’t even realize how much you learned from him.

Dr. Menyhárd-Balázs Krisztina

Dr. Menyhárd-Balázs Krisztina 2007-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, jogi diplomáját szerezte meg. Német jogi diplomáját egy évvel később, 2008-ban szerezte meg a Göttingen Universität Deutsche Rechtschule hallgatójaként. LLM diplomáját amerikai jogból és globális üzleti jogból szerezte summa cum laude minősítéssel 2009-ben a Suffolk University Law School-ban. Az OTP Bank Nyrt. alkalmazásában áll és jogi szakértőként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán dolgozik. Az ELTE-n 11 éve feladata az Európai Technológiai Intézet Digitális projektcsoportijait jogi oldalról támogatni, ide tartozik a munkaanyagok és jogszabály változások nyomon követése, szellemi tulajdonnal vagy ipari együttműködési megállapodásokkal, adatkezeléssel kapcsolatos kérdések segítése és előkészítése. PhD disszertációjának témája a következőkre fókuszált: „Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia a kockázatcsökkentésben: mesterséges intelligenciával kapcsolatos lehetőségek és aggályok a hitelezés, a biztosítási szabályozás fejlődésében”. Thézise a Jogtudományi és az Informatikai Kar közötti interdiszciplináris kutatási projektté alakult, melyet az NKFIH TKP2021 programkeretében támogat 4 éven át. Az utóbbi időben inspirációt talál a tehetséges diákok tanításában.

Krisztina Menyhárd-Balázs graduated in 2007 at Eötvös Loránd University Faculty of Law and received her legal degree. She obtained her certificate in German law a year later, in 2008 in the Deutsche Rechtschule by Göttingen Universität. She made her LLM degree in US Law & Global Business Law with summa cum laude in 2009 at Suffolk University Law School, Boston MA, USA. She is employed by OTP Bank Plc and as a legal expert by Eötvös Loránd University, Faculty of Informatics. At ELTE, since 11 ys, she is responsible for drafting, monitoring, providing legal advice on project proposals for the European Institute of Technology Digital project teams, providing legal assistance, monitoring changes in legislation, assisting and preparing IP or industrial cooperation agreements or data management related issues. Her Phd thesis aimed to cover the subject on „How Artificial Intelligence Can Help Risk Mitigation: AI related possibilities and concerns for developing lending, insurance rules and standards for Self-driving Cars”, which was converted into the interdisciplinary research project between the two faculties, Law and Informatics and founded by NRDI TKP2021 program. Lately she finds her inspiration in teaching talented students.

Báldy Péter

Báldy Péter 2000 óta tanít vendégelőadóként az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Állam- és Jogtudományi Karán. 2013 óta a Jogtudományi Továbbképző Intézet igazgatóhelyetteseként is kapcsolatban áll a karral, oktat a MI szakjogász képzésen. A mentorprogramban a kezdetektől részt vesz. Kutatásai során többek között foglalkozik ” az automatizált és autonóm döntéshozatal adatjogi kérdéseivel és segíti a párbeszédet az adattudomány jiogi és technológiai szakértői szakértői között.

Since 2000, Péter Báldy has been teaching at the Eötvös Loránd University (hereafter ELTE), Faculty of Law as a guest lecturerSince 2013, he has also been associated with the faculty as the deputy director of the Institute for Postgraduate Legal Studies. He has been a part of the mentoring program since the very beginning: Among many others, he participates in research projects focusing on „legal issues of automatic, automated, and autonomous decision making – Intuition, discretion in machine decision making”. Péter believes in the importance that freshmen know and feel that they have come to the right place from the first minute.

Dr. Korba Szabolcs

Dr. Korba Szabolcs jogász-közgazdász végzettséggel az ELTE Informatikai Kar kutatója. Korábban közel 35 éven keresztül az OTP Bank Jogi Igazgatóságának igazgatójaként átfogó elméleti és gyakorlati tapasztalatot szerzett mind a vállalkozások, mind a lakosság pénzügyeinek jogi szabályozásában. Kiemelten foglakozott az adatvédelemmel, a versenyjoggal (kartell- és fogyasztóvédelmi területtel egyaránt), az elektronikus banki szolgáltatások jogi kereteinek kialakításával, számos kapcsolódó jogszabály létrehozásában közreműködött a Magyar Bankszövetség kereteiben, óraadóként részt vett az ELTE Jogi Továbbképző Intézet oktatási programjában. Jelenleg a fogyasztóvédelmi és a hatékony jogorvoslati keretek, a mesterséges intelligencia, a blokkláncok és az adatvédelem összefüggéseinek kutatásával foglalkozik, célja a vállalkozásokat jobban támogató szabályozási környezet megteremtése. Aktív szereplője a COST | European Cooperation in Science and Technology kutatói hálózatnak, több tanulmány létrehozásában közreműködött szerzőként. 2003 óta folyamatosan választottbírája a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróságnak. 

Szabolcs Korba is a lawyer-economist. For nearly 35 years, as director of the Legal Department of OTP Bank, he gained comprehensive theoretical and practical experience in the legal regulation of both businesses and the public’s finances, in the latter area with data protection, competition law (cartel and consumer protection areas), the development of legal frameworks for electronic banking services, and consumer protection regulation. He participates in national research project on establishing consumer protection frameworks, effective legal remedies frameworks, and supervisory rules for sector-independent business operations using high-risk artificial intelligence. Szabolcs is keen on pre-market prototype development from the consumer protection side and aims to creating a regulatory environment more supportive to business.

Málnay Barnabás 

Málnay Barnabás az ELTE Informatikai Kar üzletfejlesztési vezetője és a SmartWare.tech magvető kockázati tőkealap partnere. Korábban a digitális innovációt és nemzetközi piacszerzést támogató pán-európai EIT Digital üzletfejlesztője volt, azt megelőzően a startup befektető WS Cofounder partnere, a DayOne-Portfolion Csoport részeként működő AVEC Startup Akcelerátor befektetési igazgatója, a Mobilitás és Multimédia Klaszter elnevezésű cégszövetség operatív vezetője, még korábban a Magyar Telekom innovációs laborja, a Kitchen Budapest külkapcsolati és fejlesztési igazgatója, illetve senior tanácsadó a Magyar Telekom Innovációs és Üzletfejlesztési Igazgatóságán. Tanulmányait az ELTE-n, a Közép-európai Egyetemen, és a kaliforniai Stanford Egyetemen végezte, mely utóbbinak több oktatási programjában is dolgozott óraadóként.  

Barnabás Málnay is head of business development at ELTE’s School of Engineering and partner at the hardware and IoT focused seed investor SmartWare.tech. He has extensive experience in working with early-stage innovation projects and tech start-ups, having held management as well as business developer positions both in equity-based start-up programs and in non-profit organizations. Prior to the above-mentioned positions, he was business developer at the Budapest node of EIT Digital, partner at start-up advisory and investment formation White Summers Cofounder, and managing director at the Hungarian Mobility and Multimedia Cluster. Earlier, he was business development director at AVEC, a startup accelerator launched by one of Hungary’s then largest VC groups, the DayOne-PortfoLion Group; director of external relations and development at Kitchen Budapest, Magyar Telekom’s innovation lab; and senior advisor at Magyar Telekom’s Innovation and Business Development Directorate. He studied social and political theory at ELTE and CEU in Budapest, and at Stanford University, where he also worked as a teaching assistant and instructor in various teaching programs.

Fáykiss Péter

2009-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az egyetemi évek alatt 2007-2008 között dolgozott az IFUA Horváth & Partners nemzetközi tanácsadó cég pénzügyi intézményekkel foglalkozó területén, majd 2008 második felében külföldön végezte külföldi szakmai gyakorlatát szintén pénzügyi területen. 2009-től a Magyar Nemzeti Bank munkatársa, ahol részt vett a Bázel III szabályozói javaslatcsomag európai implementációjának előkésztésében. 2013-ban a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyi Szabályozási főosztályának főosztályvezető helyettese lett, ahol többek között a CRD IV európai szabályozáscsomag hazai implementációját és az új hitelintézeti törvény előkészítését koordinálta. 2014-től a jegybank Makroprudenciális politika főosztályának vezetője, ahol a hazai széleskörű makroprudenciális eszköztár kialakítását és bevezetését koordinálta. 2017-től igazgató az MNB Makroprudenciális területén, 2019-től pedig az MNB Digitalizációs igazgatóságát vezeti. 2009-től rendszeres előadó különböző szakmai fórumokon, illetve egyetemi és szakkollégiumi kurzusokon.

Peter Fáykiss graduated from the Corvinus University of Budapest in 2009. During his university years he worked in the financial institutions department of the international consultancy firm IFUA Horváth & Partners from 2007 to 2008, and in the second half of 2008 he did his internship abroad, also in the financial sector. Since 2009 he has been working at the Hungarian National Bank, where he participated in the preparation of the European implementation of the Basel III regulatory package.In 2013 he became Deputy Head of the Financial Regulation Department of the Ministry of National Economy, where he coordinated the domestic implementation of the European CRD IV regulatory package and the preparation of the new Credit Institutions Act. Since 2014, he has been Head of the Macroprudential Policy Department of the Central Bank, where he coordinated the development and implementation of a broad range of macroprudential instruments in Hungary. Since 2017, he has been Director of the Macroprudential Department of the MNB and since 2019 he has been Head of the Digitalisation Directorate of the MNB. Since 2009, he has been a regular speaker at various professional forums and courses at universities and colleges.

Kalocsai Kornél

Kalocsai Kornél blockchain és kripto szakértő és tanácsadó, a Kripteus, kriptoadózással és kriptóval kapcsolatos banki compliance kérdésekkel foglalkozó vállalkozás társ-alapítója és vezérigazgatója, egyik házigazdája a Kripteus youtube csatornának, ahol naponta a kriptovilág működésével kapcsolatos kérdéseket úgy járnak körbe, “hogy a Nagyi is megértse”. 2018-től probono tevékenységként a Blockchain Magyarország Egyesület alapítója és elnöke, aktív szereplője a hazai és az európai blockchain közösségnek, tagja a Innovációs és Technológia Minisztérium által létrehozott Blockchain Munkacsoportnak. Célja, hogy a blockchain technológia és a kriptopénzek hazai ismertsége növekedjen.

Kornél Kalocsai is a blockchain and crypto expert and consultant, co-founder and CEO of Kripteus, a company dealing with crypto-transfer and crypto-related banking compliance issues, and one of the hosts of the Kripteus YouTube channel, where he daily explores issues related to the functioning of the crypto world „so that Grandma can understand”. Since 2018, as a probono activity, he is the founder and president of the Blockchain Hungary Association, an active participant in the Hungarian and European blockchain community, and a member of the Blockchain Working Group established by the Ministry of Innovation and Technology. His goal is to increase the awareness of blockchain technology and cryptocurrencies in Hungary.

Moderátor: dr. Halász Rita

Halász Rita jogász-közgazdász végzettségű, jelenlegi fő tevékenysége a tanácsadás. Tizenhárom évet töltött a közigazgatás és az adózás területén, ebből 7 évet vezetői tanácsadóként (főigazgató, miniszteri biztos). 2016 és 2018 között a Nemzeti Adó- és Vámhivatal stratégiai megújítási programjának szakértői csapatának tagjaként szervezetfejlesztéssel, projektmenedzsmenttel és stratégiai tervezéssel foglalkozott. A NAV keretein belül ismerkedett meg a blokklánc technológiával, alapító tagja és jelenleg alelnöke a Blockchain Hungary Egyesületnek. A KKVHÁZ Zrt. digitalizációt támogató bizottságának elnöke.

Halász is a lawyer-economist by training and her current main activity is consulting. She has spent 13 years in the field of public administration and taxation, 7 years of which as a senior management consultant (Director General, Ministerial Commissioner). Between 2016 and 2018 she was involved in organisational development, project management and strategic planning as a member of the expert team of the Strategic Renewal Programme of the National Tax and Customs Administration. Within the NAV she was introduced to blockchain technology and became a founding member and currently Vice President of Blockchain Hungary Association. She is the chair of the Digitalisation Support Committee of KKVHÁZ Zrt.

Részletek

Dátum:
február 16
Idő:
15:00 - 19:00
Költség:
Térítésmentes
Esemény kategória:
Esemény címkék:
,
Weboldal:
https://event.digitaltechedih.hu/esemenyek/blockchain-technologia-alkalmazasi-lehetosegek-es-jogi-aspektusok/

Helyszín

ELTE Informatikai Kar, CLC
Bogdánfy utca 10a
Budapest, Pest 1117 Magyarország
+ Google Térkép