Skip to main content

Szűrők

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Event Series Kiberbiztonság képzések

Kriptográfia a gyakorlatban

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kassai út 26., Debrecen, Hajdú-Bihar
Hybrid Hibrid Esemény

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az informatikai biztonság három alapfogalmával: bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás (CIA triad) és ezen elvárások biztosítására alkalmazott algoritmusok jellemzőivel. Ismertetésre kerülnek a szimmetrikus és aszimmetrikus titkosítások tulajdonságai, különbségek, gyakorlati alkalmazásuk. Az érdeklődők megismerik a digitális aláírások folyamatának lépéseit, kitérve a nyilvános és titkos kulcsok szerepére, valamint gyakorlati megvalósulásra. A képzés során az érdeklődők betekintést nyernek nyilvános kulcsok kezelésében kiemelt szerepet játszó Nyilvános Kulcs Infrastruktúra működésére, felépítésére.

Térítésmentes
Event Series Kiberbiztonság képzések

Kiberbiztonsági incidensek kezelése

BME I Épület (IB.111) Magyar Tudósok Körútja 2., Budapest, Pest, Magyarország

A tananyagegység áttekintést ad a kiberbiztonsági incidenskezelés főbb kihívásairól, módszereiről, és az incidenskezelés folyamatáról. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az incidenskezelés alapjait, folyamatát, vezetés-szervezési részleteit, az incidenskezelés fontosságát, működését, eredményét; értelmezni tudják az incidenskezelés előtt, közben és a végén elkészült anyagok tartalmát a műszaki-technikai részletek teljes értelmezée nélkül; és megértsék a szakszavakat használó általános leírásokat, szerződéseket, dokumentumokat.

Térítésmentes
Event Series Kiberbiztonság képzések

Biztonságos távoli hozzáférési módok

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kassai út 26., Debrecen, Hajdú-Bihar
Hybrid Hibrid Esemény

A képzés célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek - az alapvetően demonstrációs jellegű oktatás során - a különféle távoli hozzáférést biztosító alkalmazások által nyújtott lehetőségekbe, és elsajátítsák ezen eszközök használatának alapjait, illetve megismerjék az alkalmazások operációs rendszerekhez köthető sajátosságait. Megismerkednek az ezekkel szemben elvárt szokásos biztonsági követelményekkel, illetve képesek lesznek felismerni az alapbeállításokban megjelenő potenciális biztonsági hiányosságokat és korrigálni azokat.

Térítésmentes
Event Series Kiberbiztonság képzések

Windows biztonsági beállítások

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kassai út 26., Debrecen, Hajdú-Bihar
Hybrid Hibrid Esemény

A képzés célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek – az alapvetően demonstrációs jellegű oktatás során - a Windows operációs rendszer aktuális verzióinak életciklusába, a frissítési lehetőségekbe és a különböző verziók közötti különbségekbe. Megismerkednek a frissítés fontosságával, illetve a nem támogatott szoftverek használatának veszélyeivel, illetve az általuk okozott lehetséges károkkal. Képesek lesznek megválasztani a hosszútávú céljaiknak megfelelő szotftverváltozatot és megismernek több, automatikus szoftverfrissítésre kifejlesztett alkalmazást. A képzés részét képezi továbbá az Active Directory alapjainak és kezelésének megismerése is.

Képzés jelentkezés Térítésmentes

Linux biztonsági beállítások

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kassai út 26., Debrecen, Hajdú-Bihar
Hybrid Hibrid Esemény

Célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek - az alapvetően demonstrációs jellegű oktatás során - a GNU/Linux operációs rendszer népszerű disztribúcióinak életciklusába, a frissítési lehetőségekbe és a különböző disztribúciók közötti különbségekbe. Megismerkednek a frissítés fontosságával, illetve a nem támagatott szoftverek használatának veszélyeivel, illetve az általuk okozott lehetséges károkkal. Képesek lesznek megválasztani a hosszútávú céljaiknak megfelelő szotftverváltozatot és megismernek több, automatikus szoftverfrissítésre kifejlesztett alkalmazást.

Képzés jelentkezés Térítésmentes

Biztonságos szoftverfejlesztés

ELTE Informatikai Kar, CLC Bogdánfy utca 10a, Budapest, Pest, Magyarország
Hybrid Hibrid Esemény

A tréning célja rávilágítani a statikus elemzések jelentőségére, illetve a szoftveres projekt igényeinek leginkább megfelelő biztonsági elemzések kiválasztását. Megtanítjuk, hogyan kell az eszközöket használni, az eredményeiket értelmezni és hogyan kell a biztonsági szempontokból relevánsakat megtalálni és kijavítani. 

Képzés jelentkezés Térítésmentes

Etikus hackelés

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kassai út 26., Debrecen, Hajdú-Bihar
Hybrid Hibrid Esemény

Célja, hogy a résztvevők az alapvetően demonstrációs jellegű oktatás során betekintést nyerjenek a szoftverek sebezhetőségének kihasználására alkalmas alapvető eszközök működésébe. Megismerkednek a sebezhetőségek felderítési technikáival (pl. searchsploit, exploit-DB, GTFOBins), és a bemutatott támadások révén megismerkednek a lehetséges fenyegetésekkel és az azokkal járó kockázatokkal. A képzés végén a résztvevők képesek lesznek a gyakori sebezhetőségek tesztelésére, és ismerni fogják az ezek elleni védekezési technikákat.

Képzés jelentkezés Térítésmentes

Szoftverbiztonság

BME I Épület (IB.111) Magyar Tudósok Körútja 2., Budapest, Pest, Magyarország

Ez a tananyagegység bemutatja a szoftvertervezés biztonsági kihívásait. Az életciklus modellt követve áttekintésre kerül, hogy az egyes fázisokban hogyan jelenik meg a biztonság. Ezek közül kiemelten tárgyaljuk a tervezési fázisban felmerülő kihívásokat, és azokat a tervezési irányelveket, amik jelentősen növelhetik egy szoftver biztonságát. A folyamatot magas szinten mutatjuk be, amivel célunk az, hogy átfogó képet adjunk a lehetséges módszerek helyes használatáról. 

Képzés jelentkezés Térítésmentes

Folytonos integráció és szoftverellenőrzés

BME I Épület Magyar tudósok krt.2., Budapest, Budapest, Magyarország
Hybrid Hibrid Esemény

A folytonos integráció (Continuous integration – CI) egy modern szoftverfejlesztési módszer, aminek során a fejlesztő csapatok folyamatosan integrálják egymás munkáit a gyors visszajelzés és jó minőség érdekében. A CI folyamat olyan eszközökkel segíthető, amik a szoftver elemeinek fordítását, tesztelését és ellenőrzését tudják automatizálni. A tananyagegység célja a CI folyamat és módszerek bemutatása, melyhez Java programozási nyelv ismerete ajánlott. A résztvevők a tanfolyam után megértik a CI szerepét és jelentőségét jobb és biztonságosabb szoftverek létrehozásában.

Képzés jelentkezés Térítésmentes

Anonimizációs technikák & Re-identifikációs támadások

Virtuális Esemény Virtuális Esemény

A tananyagegység fő célja a különböző adattípusok adatvédelmi következményeire irányuló figyelem felkeltése és a tudatosság fokozása a látszólag nem személyes adatok érzékenységével kapcsolatban. A résztvevők megismerik a különböző, látszólag nem személyes adattípusok sérülékenységét (potenciális érzékenységét), elsajátítanak egy adatvédelmet szem előtt tartó gondolkodásmódot, értelmezni tudják majd a nem triviális adatvédelmi fenyegetéseket és azok kockázatát is, és megértik a különböző adatokat fenyegető potenciális adatvédelmi támadásokat.

Képzés jelentkezés Térítésmentes

A kiberbiztonság jogi szabályozása, vonatkozó szabványok és irányelvek

ELTE Informatikai Kar, CLC Bogdánfy utca 10a, Budapest, Pest, Magyarország
Virtuális Esemény Hibrid Esemény

A tréning célja rávilágítani a statikus elemzések jelentőségére, illetve a szoftveres projekt igényeinek leginkább megfelelő biztonsági elemzések kiválasztását. Megtanítjuk, hogyan kell az eszközöket használni, az eredményeiket értelmezni és hogyan kell a biztonsági szempontokból relevánsakat megtalálni és kijavítani. 

Képzés jelentkezés Térítésmentes

Hálózati határvédelem tűzfalakkal

BME I Épület (IB.111) Magyar Tudósok Körútja 2., Budapest, Pest, Magyarország

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők megértsék a tűzfalak célját és jelentőségét a hálózati védelemben. Tűzfalak segítségével a vállalat határain átlépő forgalmakat szűrni lehet, hogy csak a cég számára szükséges forgalmak léphessenek át a határon. A képzés folyamán a résztvevők megértik a tűzfalak működésének alapjait, mikor és miért van rájuk szükség, illetve hogy mire alkalmasak vagy éppen nem alkalmasak.

Képzés jelentkezés Térítésmentes

Statikus szoftverellenőrzési technikák

BME I Épület (IE.412) Magyar Tudósok Körútja 2., Budapest, Pest, Magyarország
Virtuális Esemény Hibrid Esemény

A statikus szoftverellenőrzési technikák a szoftver kód minőségét és biztonságát vizsgálják a kód végrehajtása nélkül. A statikus szoftverellenőrzés technikák széles csoportját öleli fel a kódolási szabályoktól kezdve a kód felülvizsgálaton át az automatizált statikus analízis eszközökig. A résztvevők megértik, hogyan lehet különböző csapatok/fejlesztők számára kódolási szabványokat adni, és hogyan javítható a kód minősége statikus elemzési módszerekkel és eszközökkel. A tananyagegység a Java nyelvet használja példának.

Képzés jelentkezés Térítésmentes

Alkalmazott kriptográfia

ELTE Informatikai Kar, CLC Bogdánfy utca 10a, Budapest, Pest, Magyarország
Virtuális Esemény Hibrid Esemény

A tréning célja megismertetni az érdeklődőket a különböző kommunikációs és vállalati rendszerekben előforduló kriptográfiai problémákkal, valamint az ezekre adott megoldásokkal. A képzés során a résztvevők megismerkednek alapvető kriptográfiai protokollokkal, valamint komplex rendszereket mutatunk be számos alkalmazási területen keresztül.

Képzés jelentkezés Térítésmentes

Szoftvertesztelési technikák

BME I Épület (E.320) Magyar Tudósok Körútja 2., Budapest, Pest, Magyarország
Virtuális Esemény Hibrid Esemény

A szoftvertesztelés az egyik legalapvetőbb technika, amivel egy szoftver minőségét lehet mérni, majd javítani. A tananyagegység célja , hogy a résztvevők megismerjék és megértsék a tesztelés különböző szintjeit, a teszttervezés alapvető módszereit.

Képzés jelentkezés Térítésmentes